Dorobek naukowy

Profile w bazach cytowań

Książki autorskie - 2020-2011

 • Niemczyk Jerzy: Strategia: od planu do sieci, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-392-2, 181 s.
 • Stańczyk-Hugiet Ewa, Niemczyk Jerzy: (red.) Wybrane aspekty zarządzania organizacją, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-468-4, 195 s.
 • Niemczyk Jerzy, Stańczyk-Hugiet Ewa, Jasiński Bartosz: (red.) Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, 2012, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-255-3448-6, 356 s.

Rozdziały z monografii - 2020-2011

 • Niemczyk Jerzy: Analiza strategii organizacji z perspektywy wybranych podejść do strategii. W kierunku zdolności dynamicznych, w: Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw / Krzakiewicz Kazimierz, Cyfert Szymon (red.), 2017, ISBN 978-83-7417-936-2, ss. 303-312
 • Niemczyk Jerzy: Uniwersalne archetypy zarządzania strategicznego, w: Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego / Sopińska Agnieszka, Wachowiak Piotr (red.), 2017, ISBN 978-83-8030-150-4, ss. 21-29
 • Niemczyk Jerzy: Egzogeniczne i endogeniczne źródła innowacji i innowacyjności, w: Paradoksy w zarządzaniu / Jasiński Bartosz, Wierzbic Arkadiusz (red.), 2016, Presscom, ISBN 9788364512919, ss. 63-72
 • Niemczyk Jerzy: Formułowanie i wartościowanie problemów naukowych, w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / Czakon Wojciech (red.), 2016, Wydawnictwo Nieoczywiste, ISBN 978-83-63391-09-6, ss. 103-118
 • Niemczyk Jerzy: Metodolgia nauk o zarządzaniu, w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / Czakon Wojciech (red.), 2016, Wydawnictwo Nieoczywiste, ISBN 978-83-63391-09-6, ss. 17-27
 • Niemczyk Jerzy, Ćwieląg Tomasz, Konieczny Tomasz: Zarządzanie innowacyjnością organizacji. Studium przypadku Centrum Nowych Technologii, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia / Gregorczyk Sylwester, Mierzejewska Wioletta (red.), 2016, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ISBN 978-83-8030-062-0, ss. 349-359
 • Lichtarski Janusz Marek , Niemczyk Jerzy: Organizacja kształcenia ustawicznego na uczelniach wyższych - modele i doświadczenia praktyczne, w: Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie / Jędralska Krystyna, Bernais Jolanta (red.), 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISBN 978-83-7875-264-6, ss. 21-30
 • Michalewski Jan, Niemczyk Jerzy: Tworzenie wartości w e-handlu. Perspektywa zasobów i sieci relacji, w: Wiedza i informacja w akceleracji biznesu. Monografia / Perechuda Kazimierz, Chomiak-Orsa Iwona (red.), 2015, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, ISBN 978-83-65179-17-3, ss. 99-106
 • Niemczyk Jerzy: Formułowanie i wartościowanie problemów naukowych, w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / Czakon Wojciech (red.), 2015, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-9327-0, ss. 103-118
 • Niemczyk Jerzy: Metodolgia nauk o zarządzaniu, w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / Czakon Wojciech (red.), 2015, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-9327-0, ss. 17-27
 • Niemczyk Jerzy: Metody i techniki zarządzania, w: Wybrane aspekty zarządzania organizacją / Stańczyk-Hugiet Ewa, Niemczyk Jerzy (red.), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-468-4, ss. 57-77
 • Niemczyk Jerzy, Latocha Wojciech: Renta sieciowa a wartość przedsiębiorstwa, w: Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca - kooperacja - sieci / Borowiecki Ryszard, Rojek Tomasz (red.), 2014, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-62511-93-8, ss. 139-145
 • Niemczyk Jerzy: Innovative-entrepreneurial strategy, w: Management science in transition period in South Africa and Poland / Teczke Janusz, Terblanche Nic (red.), 2013, International Management Foundation: Cracow University of Economics, ISBN 978-83-937642-0-4, ss. 267-274
 • Niemczyk Jerzy, Szpikowski Tomasz: Innowacje w biznesowych modelach współpracy w przemyśle motoryzacyjnym, w: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu / Czech Aloizy, Szplit Andrzej (red.), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISBN 978-83-7875-095-6, ss. 33-44
 • Niemczyk Jerzy: Metodologia nauk o zarządzaniu, w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / Czakon Wojciech (red.), 2013, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-4503-3, ss. 15-25
 • Niemczyk Jerzy: Renta sieciowa, w: Kooperencja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Konkurencja - kooperacja - rozwój / Borowiecki Ryszard, Rojek Tomasz (red.), 2013, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-62511-23-5, ss. 111-116
 • Niemczyk Jerzy, Organa Michał, Piórkowska Katarzyna: Mechanizmy zarządzania sieciami międzyorganizacyjnymi, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania / Niemczyk Jerzy, Stańczyk-Hugiet Ewa, Jasiński Bartosz (red.), 2012, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-255-3448-6, ss. 207-248
 • Niemczyk Jerzy: Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów ekonomii, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania / Niemczyk Jerzy, Stańczyk-Hugiet Ewa, Jasiński Bartosz (red.), 2012, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-255-3448-6, ss. 281-291
 • Niemczyk Jerzy: Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów nauk o zarządzaniu, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania / Niemczyk Jerzy, Stańczyk-Hugiet Ewa, Jasiński Bartosz (red.), 2012, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-255-3448-6, ss. 275-280
 • Niemczyk Jerzy: Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów zarządzania strategicznego, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania / Niemczyk Jerzy, Stańczyk-Hugiet Ewa, Jasiński Bartosz (red.), 2012, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-255-3448-6, ss. 292-299
 • Niemczyk Jerzy: Innowacje według Josepha Schumpetera a zmiany w obrębie nauk o zarządzaniu, w: Przełomy w zarządzaniu. T. 1, Kontekst strategiczny / Dworzecki Zbigniew, Nogalski Bogdan (red.), 2011, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora, ISBN 978-83-7285-598-5, ss. 171-181
 • Niemczyk Jerzy: Metodologia nauk o zarządzaniu, w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / Czakon Wojciech (red.), 2011, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-1459-6, ss. 19-29
 • Niemczyk Jerzy: Metodologia nauk o zarządzaniu, w: Zasady przygotowania pracy badawczej przez doktorantów, 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 83-7076-135-6, ss. 92-99
 • Niemczyk Jerzy, Szpikowski Tomasz: Układy współpracy - elementy innowacyjnego ujęcia strategii, w: Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego / Krupski Rafał (red.), 2011, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISBN 978-83-60904-13-8, ss. 247-259
 • Niemczyk Jerzy: Zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi - problemy badawcze, w: Społeczeństwo sieci. T. 2, Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej / Partycki Sławomir (red.), 2011, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7702-221-4, ss. 77-88

Artykuły w czasopismach - 2020-2011

 • Niemczyk Jerzy, Trzaska Rafał, Trzaska Mateusz: Scalability 4.0 as the main rent in Industry 4.0: the case study of Amazon, w: Informatyka Ekonomiczna, nr 2 (52), 2019, ss. 69-84, DOI:10.15611/ie.2019.2.05
 • Niemczyk Jerzy, Trzaska Rafał, Borowski Kamil, Karolczak Piotr: Scalability 4.0 as economic rent in Industry 4.0, w: Transformations in Business & Economics, Vilnius University, vol. 18, nr 2B (47B), 2019, ss. 824-838
 • Organa Michał, Niemczyk Jerzy: Przywództwo w sieciach międzyorganizacyjnych - perspektywa poziomów rozwoju sieci, w: Organizacja i Kierowanie, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, nr 2 (176), 2017, ss. 137-151
 • Jasiński Bartosz, Niemczyk Jerzy: Interesariusze współczesnej organizacji biznesowej - perspektywa strategiczna, w: Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, Uniwersytet Wrocławski, nr 103, 2015, ss. 245-252
 • Niemczyk Jerzy: Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej, w: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr (2) 32, 2015, ss. 243-251
 • Niemczyk Jerzy: Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej a ryzyko, w: Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, nr 5 [CD], 2015, ss. 161-170
 • Cyfert Szymon, Dyduch Wojciech, Latusek-Jurczak Dominika, Niemczyk Jerzy, Sopińska Agnieszka: Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu – logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, w: Organizacja i Kierowanie, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, nr 1 (161), 2014, ss. 49-62
 • Niemczyk Jerzy, Stańczyk-Hugiet Ewa: Cooperative and Competitive Relationships in High Education Sector in Poland, w: Journal of Economics and Management, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 17, 2014, ss. 5-23
 • Niemczyk Jerzy, Stańczyk-Hugiet Ewa: Klient w strategiach organizacji biznesowych, w: Nauki o Zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 2 (19), 2014, ss. 33-43, DOI:10.15611/noz.2014.2.02
 • Niemczyk Jerzy: Logika rozwoju strategii, w: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, vol. 27, nr 2, 2014, ss. 67-74
 • Niemczyk Jerzy: Rozwój nauk o zarządzaniu a paradygmat nauk ekonomicznych, w: Organizacja i Kierowanie, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, nr 1A (159), 2014, ss. 167-175
 • Niemczyk Jerzy, Trzaska Rafał: Zarządzanie w sieciach międzyorganizacyjnych z perspektywy ról i funkcji menedżera, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 340, 2014, ss. 496-508, DOI:10.15611/pn.2014.340.45
 • Niemczyk Jerzy: Menedżer w roli nauczyciela akademickiego - doświadczenia forum edukacji biznesowej, w: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, Wydawnictwo Politechnika Łódzka, nr 52 (1147), 2013, ss. 169-179
 • Niemczyk Jerzy: Ujęcia zarządzania strategicznego z perspektywy renty ekonomicznej, w: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, vol. 22, 2013, ss. 77-83
 • Piórkowska Katarzyna, Niemczyk Jerzy: Managers' decisions in the context of environmental factors and behavioral strategies, w: Global Business & Economics Anthology, Business & Economics Society International, vol. 2, 2013, ss. 79-87
 • Rurański Mateusz, Niemczyk Jerzy: Współczesne instrumenty kształtowania wizerunku miasta na przykładzie Wrocławia, w: Studia Miejskie, Uniwersytet Opolski, vol. 11, 2013, ss. 67-78
 • Niemczyk Jerzy: Metodyki badawcze w zarządzaniu strategicznym, w: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, vol. 17, nr 1, 2012, ss. 79-86
 • Niemczyk Jerzy, Trzaska Rafał: Od struktur liniowych do sieci - przypadek globalnego dostawcy usług, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 275, 2012, ss. 45-53
 • Niemczyk Jerzy, Trzaska Rafał: Przywództwo i zarządzanie w sieciach międzyorganizacyjnych, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 260, 2012, ss. 305-315
 • Niemczyk Jerzy: Zarządzanie w sieciach międzyorganizacyjnych, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 248, 2012, ss. 87-94
 • Stańczyk-Hugiet Ewa, Niemczyk Jerzy: Interorganisational network composition and management - research aspects, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 275, 2012, ss. 109-118
 • Niemczyk Jerzy: A strategy as an innovation - a new strategy concept, w: Organizacja i Kierowanie, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, nr 5 (148), 2011, ss. 117-124
 • Niemczyk Jerzy: Czy już nowy paradygmat, czyli o zmianach pola gry w zarządzaniu strategicznym, w: Przegląd Organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), nr 6 (857), 2011, ss. 3-6
 • Niemczyk Jerzy: Mechanizmy rozwoju i wzrostu z perspektywy ujęcia zasobowego, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 219, 2011, ss. 172-178
 • Niemczyk Jerzy, Stańczyk-Hugiet Ewa: Perspektywy poznawcze w postrzeganiu sieci międzyorganizacyjnych, w: Nauki o Zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 8, 2011, ss. 111-120
 • Niemczyk Jerzy, Koliński Piotr: WIG Rodzinny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Społeczna Akademia Nauk, vol. 12, nr 6, 2011, ss. 307 -322

Materiały konferencyjne i raporty - 2020-2011

 • Niemczyk Jerzy, Trzaska Rafał: Network Approach in Industry 4.0: Perspective of Coopetition, w: Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0 10th Conference on Management of Organizations' Development (MOD) / Zakrzewska-Bielawska Agnieszka, Staniec Iwona (red.), Springer Proceedings in Business and Economics, 2020, ISBN 9783030305482, ss. 139-154, DOI:10.1007/978-3-030-30549-9_7
 • Niemczyk Jerzy, Trzaska Rafał: Towards a Network Strategy: Economic Rent Perspectives, w: Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. (red.), 2018, International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN 9780999855119, ss. 4842-4859
 • Anholcer Marcin, Czarnacka-Chrobot Beata, Czernek-Marszałek Katarzyna, Kawa Arkadiusz, Kośny Marek, Kwarciński Tomasz, Możdżeń Michał, Niemczyk Jerzy, Trąpczyński Piotr: Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego - katalog dobrych praktyk. Obszar I. Badania naukowe - pogłębione opisy dobrych praktyk,  4-42 s., 2018, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu , Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu , raport naukowo-badawczy
 • Czarnacka-Chrobot Beata, Czernek Katarzyna, Kawa Arkadiusz, Możdżeń Michał, Niemczyk Jerzy, Trąpczyński Piotr: Analiza wpływu reformy nauki i szkolnictwa wyższego na funkcjonowanie uczelni ekonomicznych w obszarze badań naukowych, , 83 s., 2018, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu , raport naukowo-badawczy
 • Niemczyk Jerzy, Kośny Marek, Organa Michał, Trzaska Rafał: Inteligentne Usługi dla Przemysłu 4.0, , 40 s., 2018, raport naukowo-badawczy

Publikacje - 2010-1994

 • Benchmarking strategiczny w kontekście budowania strategii naśladownictwa / Jerzy Niemczyk, Michał Pruszyński.// Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010, nr 116, s. 279 - 286.
 • Kompetencje menedżera operacyjnego / Jerzy Niemczyk.// W: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe Wałbrzych, 2010 S. 161-170.
 • Strategia totalna / Jerzy Niemczyk.// W: Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji Wałbrzych, 2010 S. 207 - 214 tab.
 • Zarządzanie. Kanony i trendy / Mieczysław Morawski, Jerzy Niemczyk, Kazimierz Perechuda, Ewa Stańczyk-Hugiet. - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. 248 s. rys.sum. tab.
 • Zarządzanie- ewolucja pojecia / Jerzy Niemczyk.// W: Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce Łódź, 2010 S. 87-92.
 • Chciałbyś coś odkryć? / Jerzy Niemczyk.// Przegląd Organizacji 2009, nr 10, s. 3-5. Chciałbyś coś odkryć? / Jerzy Niemczyk.// Przegląd Organizacji 2009, nr 10, s. 3-5.
 • Elastyczne planowanie w organizacjach / Jerzy Niemczyk.// W: Menedżer nowej gospodarki. T. 1 Wrocław, 2009 S. 83-90.
 • Koncepcje strategii organizacji / Rafał Krupski, Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. 230 s. rys. tab. wykr.
 • Możliwości funkcjonowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w sieciach międzyorganizacyjnych / Jerzy Niemczyk.// W: Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami Poznań, 2009 S. 199-207 tab.
 • Percepcja modeli biznesowych w przedsiębiorstwach działających w Polsce / Jerzy Niemczyk.// W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - nowe kierunki Poznań, 2009 S. 364-371 tab. wykr.
 • Przydatność grupowania organizacji gospodarczych według wielkości zatrudnienia / Jerzy Niemczyk, Michał Majewski.// Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009, nr 49, s. 52-63 tab.
 • Strategie funkcjonalne - problemy definicji i klasyfikacji / Jerzy Niemczyk.// W: Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań Wałbrzych, 2009 S. 235 - 243.
 • Zarządzanie strategiczne / Jerzy Niemczyk.// W: Wybrane aspekty zarządzania. T. 5 Wrocław, 2009 S. 1-33 rys. tab.
 • Elastyczność organizacji / Urszula Bąkowska-Morawska, Aleksander Binsztok, Tadeusz Gospodarek, Teresa Jajuga, Bartosz Jasiński, Rafał Krupski, Krzysztof Łobos, Jerzy Niemczyk, Katarzyna Olejczyk- Kita, Grażyna Osbert-Pociecha, Katarzyna Piórkowska-Wojciechowska, Estera Piwoni-Krzeszowska, Sylwia Stańczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. 227 s. rys. schem. tab. wykr.
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Jerzy Niemczyk.// W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne Kraków, 2008 S. 449-456 tab.
 • Strategie sieci jako strategie zewnętrznego rozwoju organizacji / Jerzy Niemczyk.// W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 Kraków, 2008 S. 140 - 148 ta.
 • Wady sieci międzyorganizacyjnych / Jerzy Niemczyk.// Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2008, nr 24, s. 176-182.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj ✓