Publikacje naukowe w okresie 2011-2015

 • Niemczyk Jerzy: Strategia : od planu do sieci, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-392-2, 181 s. Link: Księgarnia Ekonomiczna

 • Niemczyk Jerzy: Formułowanie i wartościowanie problemów naukowych, w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / Czakon Wojciech ( red. ), 2015, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-9327-0, ss. 103-118

 • Niemczyk Jerzy: Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej, w: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr (2) 32, 2015, ss. 243-251

 • Niemczyk Jerzy: Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej a ryzyko, w: Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, nr 5 [CD], 2015, ss. 161-170

 • Niemczyk Jerzy, Stańczyk-Hugiet Ewa: Cooperative and Competitive Relationships in High Education Sector in Poland, w: Journal of Economics and Management, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 17, 2014, ss. 5-23

 • Niemczyk Jerzy, Stańczyk-Hugiet Ewa: Klient w strategiach organizacji biznesowych, w: Nauki o Zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 2 (19), 2014, ss. 33-4

 • Niemczyk Jerzy: Logika rozwoju strategii, w: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, vol. 27, nr 2, 2014, ss. 67-74

 • Niemczyk Jerzy: Metody i techniki zarządzania, w: Wybrane aspekty zarządzania organizacją / Stańczyk-Hugiet Ewa, Niemczyk Jerzy ( red. ), 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-468-4, ss. 57-77

 • Niemczyk Jerzy, Latocha Wojciech: Renta sieciowa a wartość przedsiębiorstwa, w: Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca - kooperacja - sieci / Borowiecki Ryszard, Rojek Tomasz ( red. ), 2014, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-62511-93-8, ss. 139-145

 • Niemczyk Jerzy: Rozwój nauk o zarządzaniu a paradygmat nauk ekonomicznych, w: Organizacja i Kierowanie, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, nr 1A (159), 2014, ss. 167-175

 • Niemczyk Jerzy, Trzaska Rafał: Zarządzanie w sieciach międzyorganizacyjnych z perspektywy ról i funkcji menedżera, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 340, 2014, ss. 496-508

 • Niemczyk Jerzy: Innovative-entrepreneurial strategy, w: Management science in transition period in South Africa and Poland / Teczke Janusz, Terblanche Nic ( red. ), 2013, International Management Foundation : Cracow University of Economics, ISBN 978-83-937642-0-4, ss. 267-274

 • Niemczyk Jerzy, Szpikowski Tomasz: Innowacje w biznesowych modelach współpracy w przemyśle motoryzacyjnym, w: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu / Czech Aloizy, Szplit Andrzej ( red. ), 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISBN 978-83-7875-095-6, ss. 33-44

 • Niemczyk Jerzy: Menedżer w roli nauczyciela akademickiego - doświadczenia forum edukacji biznesowej, w: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, Wydawnictwo Politechnika Łódzka, nr 52 (1147), 2013, ss. 169-179

 • Niemczyk Jerzy: Metodologia nauk o zarządzaniu, w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / Czakon Wojciech ( red. ), 2013, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-4503-3, ss. 15-25

 • Niemczyk Jerzy: Renta sieciowa, w: Kooperencja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Konkurencja - kooperacja - rozwój / Borowiecki Ryszard, Rojek Tomasz ( red. ), 2013, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-62511-23-5, ss. 111-116

 • Niemczyk Jerzy: Ujęcia zarządzania strategicznego z perspektywy renty ekonomicznej, w: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, vol. 22, 2013, ss. 77-82

 • Niemczyk Jerzy, Organa Michał, Piórkowska Katarzyna: Mechanizmy zarządzania sieciami międzyorganizacyjnymi, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania / Niemczyk Jerzy, Stańczyk-Hugiet Ewa, Jasiński Bartosz ( red. ), 2012, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-255-3448-6, ss. 207-248

 • Niemczyk Jerzy: Metodyki badawcze w zarządzaniu strategicznym, w: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, vol. 17, nr 1, 2012, ss. 79-86

 • Niemczyk Jerzy, Trzaska Rafał: Od struktur liniowych do sieci - przypadek globalnego dostawcy usług, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 275, 2012, ss. 45-53

 • Niemczyk Jerzy, Trzaska Rafał: Przywództwo i zarządzanie w sieciach międzyorganizacyjnych, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 260, 2012, ss. 305-315

 • Niemczyk Jerzy, Stańczyk-Hugiet Ewa, Jasiński Bartosz ( red. ): Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, 2012, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-255-3448-6, 356 s.

 • Niemczyk Jerzy: Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów ekonomii, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania / Niemczyk Jerzy, Stańczyk-Hugiet Ewa, Jasiński Bartosz ( red. ), 2012, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-255-3448-6, ss. 281-291

 • Niemczyk Jerzy: Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów nauk o zarządzaniu, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania / Niemczyk Jerzy, Stańczyk-Hugiet Ewa, Jasiński Bartosz ( red. ), 2012, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-255-3448-6, ss. 275-280

 • Niemczyk Jerzy: Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów zarządzania strategicznego, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania / Niemczyk Jerzy, Stańczyk-Hugiet Ewa, Jasiński Bartosz ( red. ), 2012, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-255-3448-6, ss. 292-299

 • Niemczyk Jerzy: Zarządzanie w sieciach międzyorganizacyjnych, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 248, 2012, ss. 87-94

 • Niemczyk Jerzy: A strategy as an innovation - a new strategy concept, w: Organizacja i Kierowanie, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, nr 5 (148), 2011, ss. 117-124

 • Niemczyk Jerzy: Czy już nowy paradygmat, czyli o zmianach pola gry w zarządzaniu strategicznym, w: Przegląd Organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), nr 6 (857), 2011, ss. 3-6

 • Niemczyk Jerzy: Innowacje według Josepha Schumpetera a zmiany w obrębie nauk o zarządzaniu, w: Przełomy w zarządzaniu. T.1, Kontekst strategiczny / Dworzecki Zbigniew, Nogalski Bogdan ( red. ), 2011, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", ISBN 978-83-7285-598-5, ss. 171-181

 • Niemczyk Jerzy: Mechanizmy rozwoju i wzrostu z perspektywy ujęcia zasobowego, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 219, 2011, ss. 172-178

 • Niemczyk Jerzy: Metodologia nauk o zarządzaniu, w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / Czakon Wojciech ( red. ), 2011, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-1459-6, ss. 19-29

 • Niemczyk Jerzy, Stańczyk-Hugiet Ewa: Perspektywy poznawcze w postrzeganiu sieci międzyorganizacyjnych, w: Nauki o Zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 8, 2011, ss. 111-120

 • Niemczyk Jerzy, Szpikowski Tomasz: Układy współpracy - elementy innowacyjnego ujęcia strategii, w: Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego / Krupski Rafał ( red. ), 2011, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISBN 978-83-60904-13-8, ss. 247-259

 • Niemczyk Jerzy, Koliński Piotr: WIG Rodzinny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Społeczna Akademia Nauk, vol. 12, nr 6, 2011, ss. 307 -322

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj ✓